Vision


Vår vision är att anpassa verksamheten så att vi kan erbjuda demontering av hög kvalitet enligt gällande miljökrav även av framtidens bilar. Redan nu pågår anpassningar för att kunna ta emot el- och gasolbilar på våra anläggningar.

Branschen har förändrats mycket de senaste åren, antalet aktörer har minskat kraftigt till följd av de allt tuffare miljökrav som ställs. Kunskapskraven på de som arbetar i branschen höjs ständigt och för de som vill vara kvar kommer stora anpassningar och investeringar att krävas även i framtiden.

Vi på Häggs Bildemontering är väl förberedda och ser fram mot en fortsatt framgångsrik resa.