Bilåtervinning


Vi på Häggs Bildemontering tar hand om ca 2000 uttjänta och krockskadade bilar varje år. Hos oss hanteras samtliga bilar på ett miljömässigt riktigt sätt. Allt farligt avfall samlas in och destrueras, användbara delar återanvänds och resten återvinns. När vi är klara är 95 procent av bilen återvunnen. Till oss är såväl privatpersoner som företag (bilverkstäder och försäkringsbolag) välkomna som kunder.

 

Så här går det till

Vi hämtar din bil

Hämtning av kompletta bilar
0 - 3 mil 500:-
3 - 7 mil 800:-
7 - 10 mil 1000:- längre än 10 mil +100 / mil eller kontakta oss

För ej kompletta bilar tillkommer 500:- / bil
Se till att ha registreringsbeviset (gul del) tillhanda när du kontaktar oss och när vi kommer för att hämta bilen. Har du inget registreringsbevis kan du beställa ett här:

Beställ registreringsbevis

När vi hämtat din bil ser vi till att den tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Vi avregistrerar din bil i bilregistret, ser till att eventuell bilskatt återbetalas till ägaren och säger upp din bilförsäkring. Du behöver inte göra någonting.

Vill du att vi hämtar din bil – klicka på länken nedan eller ring direkt på 0652 - 56 50 00.

Beställ hämtning av bil

Du lämnar in din bil

Hos Häggs kan du lämna in din uttjänta bil för skrotning dygnet runt. Det kostar ingenting, om den är komplett.

Inlämning:
Komplett bil 0:-
Ej komplett bil 500:-

Om kontoret är stängt parkerar du din bil på planen utanför samt lämnar bilnyckeln och registreringsbeviset i postlådan vid entrén. Ange ditt mobilnummer någonstans på registreringsbeviset ifall vi behöver kontakta dig. Är kontoret öppet är du givetvis välkommen in!

Om du vill lämna in övriga fordon som husvagnar, skotrar, lastbilar etc – kontakta oss.

Visste du att – i samma stund som du bestämmer dig för att skrota din bil så klassas den som miljöfarligt avfall.

Återvinningsprocessen

DRÄNERING

Bilen tappas på vätskor som exempelvis bränsle och olja. Miljöfarliga komponenter som batteri och oljefilter tas om hand.

KONTROLL

Bilen kontrolleras för att se om det finns några delar som kan återanvändas. När det gäller krockskadade bilar som kommer in via verkstäder och försäkringsbolag går oftast merparten av bildelarna att använda. Gäller det en uttjänt bil är det bara enstaka delar. De delar som kan återanvändas kvalitetssäkras, tvättas, fotograferas, lagerförs med originalnummer, prissätts och sorteras därefter in på lagret för att kunna säljas.

DEMONTERING

Därefter demonteras bilen och allt som går att återvinna tas om hand och sorteras. Det kan vara till exempel bilrutor, däck, kablage och katalysatorer. Dessa delar körs sedan till återvinningen och blir till nytt material.

PRESSNING

Slutligen pressas bilen ihop för att ta så liten plats som möjligt i transporten till fragmentering och slutåtervinning.

95% ÅTERVUNNET

När arbetet är klart har 95 procent av din bil återvunnits.

Visste du att ..

... i samma stund som du bestämmer dig för att skrota din bil så klassas den som miljöfarligt avfall.