Häggs bildemontering AB .|. Vattlång 259 .|. 829 91 ILSBO .|. 0652-56 50 00 .|. info@haggs.se .|

haggsbildem logo

Vision

elbil

Vision

Vår vision är att anpassa verksamheten så att vi kan erbjuda demontering av högsta kvalitet enligt gällande miljökrav. Redan nu pågår anpassningar och utbildningar för att kunna ta emot framtidens bilar på ett miljöriktigt sätt, som t.ex el- och gasbilar.

Branschen har förändrats mycket de senaste åren, antalet aktörer har minskat kraftigt till följd av de allt tuffare miljökrav som ställs. Kunskapskraven på de som arbetar i branschen höjs ständigt och för de som vill vara kvar kommer stora anpassningar och investeringar att krävas även i framtiden.

Vi på Häggs Bildemontering är väl förberedda och ser fram mot en fortsatt framgångsrik resa.

Kontakta oss

elbil